2020
Specialist i psykoterapi med voksne
Psykologer med en specialistuddannelse er autoriserede psykologer, der har gennemgået yderligere 360 timers teoriundervisning og mindst 240 timers personligt udviklingsarbejde og supervision/vejledning efter opnået autorisation. Der er desuden et krav om, at man har arbejdet på fuld tid inden for sit specifikke speciale i mindst 3 år.
2012
Autoriseret af Psykolognævnet
En autoriseret psykolog har gennemgået en 2-årig praktisk videreuddannelse efter kandidateksamen i psykologi.
Den praktiske uddannelse til autorisation er en efteruddannelse, der har til formål at sikre borgere og myndigheder en kvalificeret psykologydelse.
Autorisation af danske psykologer varetages af Psykolognævnet under Socialministeriet.
Autorisationsuddannelsen er en uddannelse i praksis under supervision. En psykolog kan tidligst autoriseres 2 år efter afsluttet kandidatuddannelse i psykologi og skal have modtaget mindst 160 timers supervision.
Autorisationsordningen sikrer et højt psykologfagligt niveau, idet psykologen under autorisationsuddannelsen modtager vejledning på det praktiske arbejde af en mere erfaren psykolog.
2009
Uddannet psykolog (cand.psych) ved Aalborg Universitet
Klinisk kandidatuddannelse med fokus på psykoterapi.
2007
Bachelor i psykologi ved Aalborg Universitet