Jeg er uddannet klinisk psykolog med en specialistgrad i psykoterapi. Efter endt universitetsuddannelse har jeg taget en række efteruddannelser inden for terapi og traumebehandling - her er et udpluk:
2022-
I gang med en 3-årig ISTDP-uddannelse (Intensiv Dynamisk Kortidsterapi).

 

2021
Grunduddannelse i EMDR
2020
Specialist i klinisk psykologi og psykoterapi med voksne
2019
Grunduddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP)
2018
PTSD-uddannelse i Region Hovedstadens Psykiatri
2016
2-årig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi med børn og unge
Prolonged Exposure v/ prof. Edna Foa
2012
Efteruddannelse i konsultative praksisformer v/ Inpraxis
Supervision i teori og praksis v/ Inpraxis
Famileterapi: Teori og intervention 1