2018 - 
Selvstændig psykologpraksis
Psykoterapi.
Supervision af psykologer og andre faggrupper.
2015 - 
Psykolog og teamkoordinator på Psykoterapeutisk Ambulatorium, Psykiatrisk Center Ballerup
Psykoterapi individuelt og i gruppe med forskellige patientgrupper.
Udredning, herunder psykologisk testning.
Teamkoordinator for afsnittets PTSD-team.
Udvikling af afsnittets PTSD-behandling, herunder regionsfunktion for PTSD.
Undervisning og supervision.
2013 - 2015
Psykolog ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afd. Glostrup, Intensivt døgnafsnit for unge med specialfunktion i retspsykiatri
Udredning og behandling af døgnindlagte patienter (14-17 år).
Psykoterapi.
Psykologiske undersøgelser, herunder psykologisk testning.
Udredning af døgnindlagte og ambulante retspsykiatriske patienter, herunder udarbejdelse af mentalerklæringer.
Supervision af andre faggrupper på tværs af afsnit.
Supervision af personalegrupper fra socialpsykiatriske botilbud.
Undervisning i autisme, selvskade, nedbringelse af tvang mm..
2010 - 2013
Psykolog ved Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave
Rådgivning af skoler og institutioner om udvikling af lærings- og behandlingsmiljøer.
Samtaler, rådgivning og vejledning af børn, unge og deres familier på en skole for børn og unge med socio-emotionelle vanskeligheder.
Psykologiske undersøgelser, herunder psykologisk testning.
Supervision af andre faggrupper.
Særlige udviklingsopgaver og konsultativt arbejde med ledelser på udvalgte skoler og daginstitutioner.
Jun. 2010 - Dec. 2010
Psykolog ved PPR Frederikssund
Samtaler, rådgivning og vejledning af børn, unge og deres familier.
Supervision og vejledning af personalet på Videnscenter for Tale, Sprog og Læsning.
Psykologiske undersøgelser, herunder psykologisk testning.